Виробництво цукру
Читать

Виробництво цукру

Презентация на тему Виробництво цукру к уроку по химии

Презентация по слайдам:


Слайд #1

Виробництво цукру Виконав Учень 9-Б класу Новодністровської гімназії Глушко Мар’ян

Слайд #2

Цукрова сировина Сировиною для отримання цукру є рослини-цукроноси, що містять цукрозу. До найбільш поширених цукроносіїв належать: цукрові буряки, цукрова тростина, цукрове сорго, цукрова кукурудза, цукровий клен, цукрова пальма, ріжкове дерево.

Слайд #3

Механічна обробка (миття, подрібнювання цукрового буряка на стружку). Дифузія (обробка гарячою водою). У результаті сахароза переходить у розчин. Дефекація (обробка розчином вапняного молока). У результаті домішки — органічні кислоти, білки, барвники, які необхідно відокремити від сахарози, осаджуються, а сахароза залишається в розчині у вигляді сахарату: C12H22O11 + Ca(OH)2 → C12H22O11 + CaO + H2O

Слайд #4

Сатурація (обробка розчину сахарату карбон(IV) оксидом для осадження кальцій карбонату). Сахароза залишається в розчині: C12H22O11 + CaO + CO2 → C12H22O11 + CaCO3 Випарювання розчину у вакуумних апаратах і центрифугування (кристалізація розчину сахарози). Додаткове очищення цукру (рафінування).

Слайд #5

Гідравлічна подача. Подачу буряків на завод здійс нюють по похилому жолобу гідравлічного транспортера водним потоком.

Слайд #6

Миття буряків відбувається в кулачкових або в барабанних бурякомийках. Підготовлені до переробки буряки зважують на автоматичних порційних вагах. Показник цієї ваги служить осно вою всього хіміко-технологічного обліку на заводі. Здрібнення буряків. Буряковий сік вичавлюють дифузійним способом.

Слайд #7

Отримання дифузійного соку Мета цього технологічного процесу — вилучення з бурякової стружки максимальної кількості цукрози. Для цього стружку обро бляють протитоком у воді при температурі 70—75°С. Внаслідок такого впливу в клітинах денатурує, практично вся цукроза та деяка частина розчинених нецукрів через стінки клітин переходять (дифундують) у воду.

Слайд #8

На стадії вичавлення дифузійного соку можливе газоутворення, викликане життєдіяльністю мікроорганізмів, що потрапили на ди фузію разом зі стружкою внаслідок поганого миття буряків. Для боротьби з газоутворенням необхідно: а) стежити, щоб буряки добре відмивалися від бруду; б) дезінфікувати стружку формаліном при переробці ушкодженого коріння буряків; в) зменшувати час знаходження сокостружкової суміші в дифузійних апаратах; г) знижувати температуру дифузії. Отримання дифузійного соку

Слайд #9

Очищення дифузійного соку Дифузійний сік являє собою полікомпонентну систему, в якій міститься 16—17 % сухих речовин, з них 14—15 % цукрози і 2 % нецукрів

Слайд #10

Очищення соку очищення соку здійснюють у кілька етапів: відділення рідини від суспендо ваних у ній частинок за допомогою пористих перегородок. обробка вапном (дефекація); видалення надлишку вапна діоксидом вуглеводу (сатурація з фільтруванням); знебарвлення та обеззараження соку (сульфітація).

Слайд #11

Згущення соку Для підвищення вмісту сухих речовин у продукті сік випарову ють. Випаровування проводять з мінімальними витратами тепла та змінами соку. Очищений сік містить 14—15 % сухих речовин, а внаслідок випаровування їх вміст підвищується до 65%. Випаровування соку здійснюють у ви парних установках з багаторазовим використанням пари. Випарні апарати працюють безперервно, тобто в них весь час надходить рідкий сік на випаровування та безперервно відводиться густий сік, який називають сиропом.

Слайд #12

Згущення соку Внаслідок цього концентрований розчин цукру в апараті кипить при температурі не вище 90°С. Ця умова дуже важлива для запобі гання пригоряння цукру. Сироп з концентратора піддають сульфітуванню разом з клеровкою жовтого цукру, фільтрують і потім викачують на збірники перед вакуум-апаратами.

Слайд #13

Очищення сиропу При згущенні соку випаровуванням части на нецукрів випадає в осад, збільшується кольоровість та концен трація редукуючих речовин, що викликає необхідність сульфітації та фільтрації сиропу перед уварюванням.

Слайд #14

Отримання кристалічного цукру Отримання кристалічного цукру з соку відбувається в кілька етапів. Спочатку його уварюють у вакуум-апараті до вмісту сухих речовин 92,5—93,5 %. При цьому частина цукрози викристалізову ється, утворюючи суміш кристалів та міжкристального розчину. При центрифугуванні кристали цукру відділяють від розчину. Для видалення жовтого забарвлення цукру проводять відбілювання цукру-піску гарячою водою. Сиропи, отримані після центрифу гування та відбілювання, знову уварюють до утфєля і отримують цукор II кристалізації.

Слайд #15

Слайд #16

Центрифугування утфеля Утфель являє собою двофазну в'я зку масу з вмістом 45—60 % кристалів цукру, а інше — міжкристалевий розчин. Щоб отримати кристалічний цукор, тверду фазу відділяють від рідкої механічним способом на центрифугах. Відцентрова сила, що виникає при обертанні ротора центрифуги з утфелем, у багато разів більше сили важіння, тому розділення твердої та рідкої фаз відбувається дуже швидко.

Слайд #17

Зберігання цукру Вологість вивантаженого з центрифуги цукру коливається в ме жах 0,5—1,5 %, а температура — 70—80°С. Такий цукор необхід но сушити, оскільки в ньому утворюються грудки, а при транспортуванні кристали легко ушкоджуються.

Слайд #18

Дякую за увагу