Історія Слобідської України, 1990, Д.І. Багалій
Читать

Історія Слобідської України, 1990, Д.І. Багалій

Книга обіймає широке коло історико-географічних, соціально-економічних і культурних питань розвитку Слобідської України - від заселення краю і до початку ХХ століття.

×