Організація методичної роботи з педагогічними кадрами щодо осучаснення педагогічного процесу
Читать

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами щодо осучаснення педагогічного процесу

Презентация на тему Організація методичної роботи з педагогічними кадрами щодо осучаснення педагогічного процесу к уроку по педагогике

Презентация по слайдам:


Слайд #1

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами щодо осучаснення педагогічного процесу Лошакова Л.О. вихователь-методист ДНЗ №3 «Дзвіночок» м.Скадовськ

Слайд #2

Мета і напрями методичної роботи Мета методичної роботи: • вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; • стимулювання творчого потенціалу водночас з формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.   Напрями методичної роботи: • Підвищення соціально-психологічної культури вихователів; • Вдосконалення педагогічної майстерності; • Формування толерантного ставлення до дітей, побутової культури; • Розвиток професійних умінь та навичок.

Слайд #3

Принципи методичної роботи Принципи методичної роботи: • Педагогічна співпраця з вихователем; • Робота в режимі довіри, доброзичливості; • Творча атмосфера, стимулювання творчої активності; • Принцип допоміжно-регульованого контролю; • Надання вихователеві права вибору; • Системність методичних заходів; • Принцип «Я-повідомлень» у спілкуванні; • Щоденна допомога; • Випереджальний характер методичної роботи.

Слайд #4

Організація роботи методичного кабінету ІНФОРМАЦІЙНО- ДОВІДКОВИЙ, НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНИЙ ЗМІСТ КАБІНЕТУ Навчально-методичне консультування Розвиток творчої індивідуальності педпрацівників Удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогів Вивчення рівня знань, умінь та навичок дітей Поповнення педагогічною літературою Співдружність зі Скадовською гімназією Матеріали презентацій Організація педагогічних заходів: виставок, читань Узагальнення досвіду спеціалістів ДНЗ Апробація та впровадження в роботу педагогічного досвіду

Слайд #5

Слайд #6

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ДНЗ №3 «ДЗВІНОЧОК» Основні напрямки діяльності Педагоги ДНЗ Мета: підвищення рівня професійної компетентності Вихованці Мета: розвиток якостей особистісного зростання дошкільника Батьки і громадськість Мета: інтеграція родинного та суспільного виховання ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ Колективні: педради, педагогічні читання, конференції, виставки, конкурси, вікторини Групові: консультації, робота творчої групи, школа молодого вихователя, впровадження ППД, колективні перегляди, школа ППД, методоб’єднання Індивідуальні: самоосвіта, ППД (моделювання, корекція, вивчення, узагальнення), консультування, атестація, майстер-класи, наставництво, курси підвищення кваліфікації ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ Забезпечення здоров’я і здорового способу життя Досягнення високого рівня освіти дошкільників Створення умов для забезпечення готовності старших дошкільників до навчання в школі Науково-методичне і кадрове забезпечення освітнього процесу Індивідуальне вступне тестування, консультації, відвідування ДНЗ тощо ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ Наочно-письмові: батьківські куточки, стенди, анкетування, родинні газети тощо Групові: практикуми, гуртки за інтересами, школа молодих батьків Колективні: конференції, смачні зустрічі, спільні свята, зустрічі з цікавими людьми ЦІЛІСНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Слайд #7

Індивідуальні форми методичної роботи Учитель у вчителі живе лише до тих пір, поки він вчиться. К.Ушинський Змістом індивідуальної методичної роботи є допомога кожному педагогу в підготовці до участі в роботі дошкільний та районних методичних об’єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань, розв’язанні проблем, пов’язаних з удосконаленням педагогічних та методичних видань із провідної теми самоосвіти. Головним завданням цієї роботи є формування індивідуальної, авторської, високоефективної системи педагогічної діяльності кожного вихователя, націленої на збагачення знань педагогів, розвиток у них мотивів творчої діяльності

Слайд #8

зміст індивідуального освітнього маршруту Індивідуальні форми методичної роботи Самоосвіта Перспективний педагогічний досвід Курси підвищення кваліфікації Атестація Консультування

Слайд #9

Самоосвіта Самоосвіта – це самостійне надбання знань із різних джерел з урахуванням особистих інтересів педагога та об’єктивних потреб дошкільного закладу. Самоосвітня діяльність педагогів реалізується в таких формах їхньої роботи, як: робота в бібліотеках із книгами, періодичними виданнями, монографіями, каталогами участь у роботі тренінгів, конференцій, науково-практичних семінарів отримання консультацій спеціалістів, практичних центів, кафедр психології і педагогіки ВНЗ ведення власної картотеки з обраної проблеми робота з банком діагностичних і корекційно-розвивальних програм в районних методичних центрах

Слайд #10

Загальні відомості про самоосвіту педагогів ДНЗ №3 «Дзвіночок» № П.І.Б. педагога Тема самоосвіти Практичний вихід 1. ЛошаковаЛ.О. Формування інноваційної культури, творчої активності педагогів ДНЗ Оформлення презентації, розміщення матеріалів на сайті 2. КоваленкоО.Г. Розвиток креативних якостей дітей дошкільного віку на заняттях художньо-естетичного профілю. Оформлення осередків ігрової діяльності в групі. Складання перспективного плану гурткової роботи художньо-естетичного циклу 3. БєджанянО.М. Виховний і розвивальний потенціал театралізованої діяльності в дошкільному віці. Оформлення атрибутів театралізованої діяльності. Складання перспективного плану театралізованої діяльності в молодшій групі. Виступ на педраді. 4. ПортнаВ.В. Формування логіко-математичної компетентності дитини в дошкільному віці. Підготовка консультації для батьків. Оформлення портфоліо. 5. ГриненкоЛ.В. Формування екологічної культури особистості через її духовний розвиток. Виступ на педраді. Оформлення тематичної папки. 6. ГоробецьК.С. Гра – ефективний засіб розвитку дітей раннього віку. Поповнення розвивальних осередків групової кімнати дидактичними іграми та посібниками. 7. ЖуковаО.Ю. Дитина у природному довкіллі. Еколого- валеологічне виховання дітей у дошкільному закладі. Мультимедійна презентація. Оформлення екологічних осередків в групі. 8. БезуглаТ.О. Формування сенсорномоторних здібностей малюків. Оформлення портфоліо. Виступ на педраді. 9. СоколН.Л. Розвиток логічного мислення старших дошкільників на математичних заняттях. Презентаційні матеріали, виготовлення слайдів. Оформлення центру дидактичних ігор. 10. ДемочаніЮ.В. Музично-естетичний розвиток дитини – складова освітньої лінії «Дитина у світі культури» Виступ на педраді. Оформлення портфоліо. Виготовлення посібників. 11 УмноваТ.В. Розвитиклогічного мислення дошкільників в ігровій діяльності. Консультація для батьків. Оформлення розвивального середовища, картотеки

Слайд #11

Курси підвищення кваліфікації Ефективною індивідуальною формою методичної роботи з педагогами є проходження ними раз на 4-5 років курсів підвищення кваліфікації – спеціально організованих заходів для розширення та поглиблення знань, умінь та професійних навичок працівників певної спеціальності. Основними завданнями курсів підвищення кваліфікації є: поглиблення та розширення знань педагогів із психології, теорії і методики дошкільної освіти ознайомлення з досягненнями педагогічної науки вивчення нормативних програмних та методично-інструктивних документів створення умов для досягнення педагогами високого рівня професіоналізму, набуття ними навичок творчої діяльності

Слайд #12

Графік проведення курсової перепідготовки та атестації вихователів ДНЗ № П.І.Б. Посада 2012 2013 2014 2015 2016 Результати попередньоїатестації К А К А К А К А К А 1 Мудра Н.О. Завідувач - 2 ЛошаковаЛ.О. Методист Спеціаліст вищої категорії 3 БєджанянО.М. Вихователь Спеціаліст 4 Жукова О.Ю. Вихователь Спеціаліст І категорії 5 Коваленко О.Г. Вихователь Спеціаліст 6 ГриненкоЛ.В. Вихователь Спеціаліст 7 Безугла Т.О. Вихователь Спеціаліст 8 Горобець К.С. Вихователь Атестується вперше 9 УмноваТ.В. Вихователь Атестується вперше 10 ПортнаВ.В. Вихователь Атестується вперше 11 ДемочаніЮ.В. Музкерівник Спеціаліст 12 СоколН.Л. Вихователь Спеціаліст І категорії 13 АсмоловаА.О. Вихователь Спеціаліст

Слайд #13

Інтерактивні методи групового навчання Інтерактивні методи навчання – це система методів, що забезпечують активність і розмаїтість розумової і практичної діяльності тих, кого навчають, у процесі освоєння знань, підвищення своєї професійної компетентності. Особливості інтерактивних методів навчання групова форма організації роботи учасників навчального процесу використання діяльнісного підходу до навчання практичне спрямування діяльності учасників навчального процесу ігровий і творчий характер навчання використання у роботі різних комунікацій, діалогу і полілогу використання знань і досвіду тих, хто навчається рефлексія процесу навчання його учасниками

Слайд #14

Тренінг Тренінг – це навчання, у якому основну увагу приділяють практичному відпрацьовуванню досліджуваного матеріалу. Під час такого навчання у процесі моделювання спеціально заданих ситуацій педагоги мають змогу розвинути і закріпити необхідні знання і навички, змінити своє ставлення до власного досвіду і підходів, які вони застосовують у роботі. У тренінгах, зазвичай, широко використовують різні методи і техніки інтерактивного навчання: групові дискусії, аналізування конкретних ситуацій ділові, рольові, імітаційні ігри

Слайд #15

Ділова гра Ділова гра – метод імітації прийняття рішень у різних педагогічних ситуаціях, умовне відтворення організаційної структури в ігровій формі. Суть гри полягає в тому, що учасники гри продуктують свої ідеї відносно заданої проблеми, потім разом аналізують їх до того моменту, коли певне рішення задовольнить усіх або більшість гравців. Ділова гра навчає учасників демократичності й відповідальності. Під час її проведення можна створити такі умови, за яких кожен з учасників отримує можливість максимально розкрити свій творчий потенціал. Колектив же в цілому отримує не просто кваліфікованих працівників, а колективний інтелект, який працює на розв’язання спільних завдань

Слайд #16

Ділова гра “поговоримо про толерантність” Проведено на засіданні районної школи педагогічної діяльності керівників дошкільних закладів району 11.11.2013

Слайд #17

Семінар-практикум Семінар-практикум – вид заняття, мета якого полягає в забезпеченні можливості практичного використання теоретичних знань. Він передбачає інтенсивну самостійну практичну роботу учасників і ведучого за визначеною темою. У процесі проведення семінару-практикуму відбувається безпосередній обмін досвідом, розглядаються варіанти розв’язання тих чи інших проблем.

Слайд #18

Семінар-практикум за програмою “Крок за кроком”

Слайд #19

Круглий стіл Круглий стіл – це колективне обговорення заданої теми рівноправними учасниками. Форми проведення круглого столу колективна бесіда з проблемних питань заданої теми регламентована дискусія або диспут – публічне обговорення спірного питання, яке проводять після вивчення певної теми чи розглядання конкретної проблеми навчальна конференція призначена для засвоєння легких, але об’ємних матеріалів (одні учасники заходу виступають із заздалегідь підготовленими міні-повідомленнями із відповідної теми, інші – ставлять їм запитання навчальні зустрічі з фахівцями, до яких учасники заздалегідь готують запитання із відповідної теми, які зможуть поставити фахівцеві

Слайд #20

Творча група Творча група є тимчасовим творчим колективом, який створюють під певну тему, що становить для цієї групи педагогів професійний інтерес. Упродовж навчального року проводять не менше трьох засідань творчої групи. Основними формами роботи творчої групи є захист проектів семінари-практикуми дослідницькі лабораторії методичні конференції ділові ігри фестивалі круглі столи мозкові штурми експериментальні групи

Слайд #21

План роботи творчої групи «Дошколярик» «Формування екологічної компетентності дошкільників» І засідання - 20 жовтня 2012 року. 1."Виховання позитивного емоційного ставлення до природи у дітей дошкільного віку" - доповідь -  Гриненко Л.В. 2. "Формування у дошкільників первинних уявлень про екологічні зв'язки в природі" - презентація  - Умнова Т.В. 3. "Організація пошукової роботи дітей у природі" - інформація з досвіду роботи – Жукова О.Ю. Домашнє завдання: скласти методичні павутинки по ознайомленню з природою.   ІІ засідання - 20 лютого 2013 року "Методика екологічної освіти дітей дошкільного віку" 1. "Вікові можливості засвоєння екологічного знаннь" - презентація -  Жукова О.Ю.. 2. "Емоційно-ціннісний компонент - складова екологічної компетентност дошкільника" - доповідь – Гриненко ЛВ. 3. "Екологічно мотивована діяльність молодших дошкільників" - з досвіду роботи - Бузугла Т.О. 4. "Еклогічно-розвивальне середовище дошкільного навчального закладу (інноваційні підходи)" - презентація  - Лошакова Л.О. Домашнє завдання: створити екологічне розвивальне середовище в групах.   ІІІ засідання - 20 квітня 2013року. 1. "Екологічні проекти" - доповідь – Гриненко Л.В. 2. "Цільові прогулянки до парку та моря" - інформація – Коваленко О.Г. 3. "Дитяче експереметування" - практичне заняття – Жукова О.Ю.. 4. "Краєзнавчо-туристична діяльність як складова виховного процесу" - доповідь - Безугла Т.О. Домашнє завдання: спланувати та провести заняття за темою "Дитячий туризм" - травень 2013 року

Слайд #22

Форми групового навчання В ДНЗ

Слайд #23

Самоаналіз рівня фахової компетентності ПІБ_________________________________________________________________________________________________________ Посада_____________________________________________________________________________________________________ Освіта_______________________________________________________________________________________________________ Кваліфікаційна категорія_______________________________________________________________________________________ Звання_______________________________________________________________________________________________________ Педагогічний стаж____________________________________________________________________________________________ Оцініть свої професійні якості Оцініть свої особисті якості Знання дошкільної педагогіки, психології Знання основ гігієни, педіатрії Знання етики, стиль спілкування з дітьми Організація освітнього процесу Організація роботи з батьками Міра прояву Особисті якості У повній мірі Достатньо Недостатньо Любов, повага до дітей Комунікативні здібності Тактовність, доброзичливість Уміння співчувати, емпатія Рефлексія, уміння аналізувати свою діяльність Організаторські здібності Відповідальність Артистичні, творчі здібності Урівноваженість, емоційна стабільність Уважність, спостережливість Ерудованість Упевненість у собі, адекватність самооцінки, самосприйняття Грамотне, виразне мовлення Сприйняттяінновацій

Слайд #24

Результативність методичних заходів щодо підвищення фахової майстерності педагогів Така системна методична робота забезпечує безперервну педагогічну освіту та стимулює підвищення фахової майстерності педагогів. Ведення педагогічних та експериментальних досліджень сприяє: розвитку інтелектуальної, емоційної, духовної сфер особистості педагогів формуванню у них власної професійної позиції згуртуванню педагогічного колективу оптимізації роботи з дошкільниками та їхніми батьками. Психолого-педагогічний моніторинг забезпечує індивідуалізацію методичної роботи та сприяє створенню комфортних умов для творчої самореалізації кожного члена колективу