Проблеми та перспективи екологічної політики в Україні
Читать

Проблеми та перспективи екологічної політики в Україні

Презентация на тему Проблеми та перспективи екологічної політики в Україні к уроку географии

Презентация по слайдам:


Слайд #1

Слайд #2

Проблеми та перспективи екологічної політики в Україні Національний інститут стратегічних досліджень, головний консультант Потапенко В.Г.

Слайд #3

Екологічна політика Екологічну політику можна визначити як організаційну та регулятивно-контрольну діяльність суспільства і держави, спрямовану на охорону, невиснажливе використання та відтворення природних ресурсів, оздоровлення довкілля, ефективне поєднання функцій природокористування та охорони природи, забезпечення норм екологічної безпеки.

Слайд #4

Метою національної екологічної політики є стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища України шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку України для гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров’я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем. Закон України Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року, 2011

Слайд #5

Проблеми екологічної політики: часткове призупинення дії процедур Кіотського протоколу; зауваження щодо виконання Орхуської конвенції; відсутність системи екологічної освіти «дитсадок-школа-університет-підвищення кваліфікації» відсутність розмежування управління природокористування та контролем за станом навколишнього природного середовища; інформування експертів та громадськості з екологічних питань, зокрема припинено випуск Національних доповідей про стан навколишнього природного середовища України;

Слайд #6

Проблеми екологічної політики 2 відсутність системного моніторингу стану навколишнього природного середовища на основі сучасних технологій; проблеми нового обстеження та відновлення економічної діяльності на територіях, які в минулому столітті були віднесені до постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС; проблеми відновлення інфраструктури житлово-комунального господарства населених пунктів, перш за все великих міст; екологічні проблеми з небезпечними відходами, зруйнованими сховищами, знятими з експлуатацією шахтами та кар’єрами та іншим спадками радянської індустріалізації часів середини минулого століття;

Слайд #7

Проблеми екологічної політики 3 проблеми деградованих сільськогосподарських земель в результаті виснажливої екологічно недбайливої експлуатації; руйнація природного середовища унікальних рекреаційних регіонів – Криму та Карпат в результаті несистемної і часто безконтрольної господарської діяльності; адаптація економіки України до глобальних змін клімату; гармонізація національної системи обліку та контролю звітності господарчих суб’єктів різної форми власності з екологічних та економічних показників до стандартів ЄС та ООН.

Слайд #8

Проблеми формування екологічної політики в Україні вимушеність міжнародним співтовариством та вітчизняною громадськістю; відсутність екологічної складової в політичних програмах владної та парламентських опозиційних партій; витратність для держави і суспільства.

Слайд #9

Міжнародний тиск на Україну в сфері екологічної політики: Участь в Орхуській конвенції; Призупинення механізмів Кіотського протоколу.

Слайд #10

Тиск громадських організацій в сфері екологічної політики: судові позови та маніфестації “чорнобильських” громадських організацій; тиск громадських організацій щодо каналу “Дунай - Чорне море”

Слайд #11

Витрати на екологічну політику: Статті держбюджету 2011 року: Грн. Заходи зі створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги 81 565 000 Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів 70 513 100 Керівництво та управління у сфері екологічного контролю 86 383 900 Комплексна реалізація державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів 257 115 600 ВСЬОГО: 2 958 234 800

Слайд #12

Фінансування екологічної політики Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища України на період з 2011 до 2015 року. Обсяг фінансування цього плану становитиме 4,2 млрд. гривень.

Слайд #13

Екологічна політика куди спрямувати народні кошти? на ліквідацію наслідків екологічно шкідливої активності старих підприємств; інвестувати в нові «зелені» галузі господарства

Слайд #14

Стратегія ООН: приваблива екологічна політика «Назустріч «зеленій економіці» на шляху до сталого розвитку та викорінення бідності» Узагальнююча доповідь для представників владних структур. Програма ООН з навколишнього середовища (2011р.) Глобальний новий зелений курс Програма ООН з навколишнього середовища. Ініціатива з “зеленої економіки” (2009р.)

Слайд #15

Стратегічні принципи ООН інвестування 2% світового ВВП в «озеленення» або “екологічну трансформацію господарства” з метою зміни характеру розвитку та спрямування потоків державного та приватного капіталу на зменшення викидів вуглецю і ефективне використання ресурсів план дій на період після 2012 року, коли набагато більш розумне управління природним і людським капіталом цієї планети змінить, нарешті, і процес створення матеріальних благ, і напрямок розвитку нашого світу.

Слайд #16

напрямок “без вичерпних ресурсів” Відновлювальні енергетичні ресурси Вторинне використання матеріалів Органічне землеробство, що витрачає мінімум енергії, не використовує штучних засобів захисту і живлення рослин, ГМО

Слайд #17

оптимізаційний напрямок Енергоефективность виробництва та житла Скорочення використання автомобілів Скорочення калорійності продуктів Скорочення споживання води Відтворення лісів та заповідних територій

Слайд #18

соціальні напрямок Планування родини та скорочування народжуваності до рівня відтворення Принцип рівності у розподілі обмежених ресурсів Вирішення питань розподілу землі та планування землекористування Впровадження нових сільськогосподарських технологій систему фінансового регулювання, що гарантувала забезпечення базових потреб більшості людей

Слайд #19

управлінський напрямок зміна визначення та виміру заможності та успіху держав - показник ВВП має бути доповнений індикаторами природних послуг та збереження біорізноманіття; введення податок на вуглецевий газ при імпорті продукції; глобальна система безпеки з втручанням у справи “країн, що невідбулися”; інвестиції у інституціоналізм, оптимізацію системи управління та прийняття рішень

Слайд #20

Гармонізація екологічної політики з стандартами ООН та ЄС Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища України на період з 2011 до 2015 року.

Слайд #21

Перспективи до 2020 року: розмежування функцій з охорони навколишнього природного середовища та господарської діяльності з використання природних ресурсів; імплементація європейських екологічних норм і стандартів; екосистемне планування; впровадження економічних механізмів стимулювання екологічно орієнтованих структурних трансформацій; збалансованість соціально-економічних потреб та збереження навколишнього природного середовища; розвиток екологічно ефективного партнерства між державою, суб’єктами господарювання та громадськістю, поширення екологічних знань.

Слайд #22

Національне екологічне партнерство До процесу ухвалення рішень необхідно залучити зацікавлених суспільні кола: державні та місцеві органи управління; промисловці та підприємці; науковці та освітяни; громадські організації, які готові добровільно взяти на себе відповідальність за реалізацію стратегічних рішень.

Слайд #23

Пропозиції: для підвищення ефективності економічної політики в екологічній сфері створити робочу групу «Адаптація економіки України до нового «зеленого» курсу ООН» Комітету з економічних реформ при Адміністрації Президента України

Слайд #24

Дякую за увагу!