Метод проектів у розвитку якості дошкільної освіти
Читать

Метод проектів у розвитку якості дошкільної освіти

Презентация на тему Метод проектів у розвитку якості дошкільної освіти к уроку по педагогике

Презентация по слайдам:


Слайд #1

Відділ освіти Селидівської міської ради Дошкільний навчальний заклад №1“Чайка” Вихователь: Бажак В.В. м. Селидове, 2014р.

Слайд #2

ПРОЕКТ- це 4 “П” Проблема Пошук інформації Проектування (планування) Продукт

Слайд #3

Слайд #4

виховання дітей, здатних бути самостійними у мисленні та в діях; розвиток умінь: комунікативних, дослідницьких, співпраці; розвиток умінь працювати з інформацією, формулювати проблеми і знаходити шляхи їх розв’язання; розвиток критичного мислення;

Слайд #5

навчання має бути основане на фантазії; навчання ґрунтується на «живих словах»; пошук межі думки: індивідуально і в групі; знання людина має переживати, відчувати; комбінування усного і письмового, навчання через діалог, оскільки він пробуджує думки, народжує «внутрішню мову»

Слайд #6

• формулювання фізично і психічно здорової, духовно багатої особистості, яка знає і поважає традиції та культуру свого народу, дотримується морально – етичних норм і загальнолюдських цінностей; • виховання громадянина, який поважає права і свободи інших, здатний до адекватної самооцінки й відповідальності за свої дії; • формування цілісного наукового світогляду екологічної культури, створення передумов для шкільного навчання, надання необхідних базових знань і навичок, уміння використовувати їх на практиці, здатність до саморозвитку й самореалізації; • різнобічний розвиток дітей, їхніх пізнавальних інтересів, творчих здібностей, загально навчальних умінь, навичок самоосвіти, створення умов для самореалізації особистості.

Слайд #7

Слайд #8

потребують добре обміркованої структури, визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників, соціальної значущості, продуманості методів, у тому числі експериментальних методів опрацювання результатів. Вони повністю підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру: - визначення теми дослідження, аргументація її актуальності, - визначення предмета й об’єкта, завдань і методів визначення методології дослідження, висунення гіпотез, визначення шляхів її розв’язання проблеми.

Слайд #9

не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників: вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту. Вони заздалегідь домовляються про заплановані результати і форму їх представлення(рукописний журнал, колективний колаж, відеофільм, вечір, свято, тощо). Для реалізації проекту потрібні сценарій фільму, програма свята, макет журналу, альбому, газети.

Слайд #10

учасники обирають ролі, обумовлені характером та змістом проекту(це можуть бути як літературні персонажі, так і реально існуючи особистості), імітують їх соціальні й ділові стосунки, які ускладнюють ситуаціями, що вигадують учасники.

Слайд #11

спрямовані на збирання інформації про який – небудь об’єкт, явище, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, ї аналіз і узагальнення фактів. Такі проекти потребують добре продуманої структури, можливої корекції у ході роботи над проектом.

Слайд #12

результат діяльності учасників чітко визначені з початку. Особливо важливими є належна організація координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень та презентація одержаних результатів і можливих засобів їхнього запровадження.

Слайд #13

* здатність дитини до самореалізації, саморозвитку й самозбереження у сприятливому для розвитку предметно – ігровому соціальному середовищі сформованість у дитини практичних і життєво необхідних умінь жити в злагоді зі світом, людьми й самим собою сформованість у дитини практичних і життєво необхідних умінь жити в злагоді зі світом, людьми й самим собою високий(достатній) рівень розвитку базових якостей особистості високий(достатній) рівень соціальної компетентності виховання

Слайд #14

1. Мотиваційний “Можна все зробити, якщо захотіти” 6. Рефлексивно-оцінювальний “Помічаємо і радіємо найменшим успіхам кожного” 2. Інформаційний ”Не кажи не вмію, а кажи навчуся” 3. Репродуктивний “Це ж просто! У тебе все вийде!” 4. Узагальнюючий “Мудрим ніхто не народився, а навчився” 5. Творчий “Не бійся мріяти і фантазувати” Етапи психолого-педагогічного проектування

Слайд #15

Мета проекту: захист інтересів дитини, забезпечення її прав на життя, розвиток, на активну участь у життів суспільства, на захист від усіх форм насильства, створення умов для соціалізації дошкільника.

Слайд #16

Слайд #17

Слайд #18

Слайд #19

Слайд #20

Слайд #21

Мета проекту: - пробудити в дитині духовне начало, почуття гордості за свою родину; - підтримувати творчих дітей та родичів, які приймають участь у проекті; - сприяти налагодженню взаємодій з батьками.

Слайд #22

Слайд #23

Слайд #24

Слайд #25

Слайд #26

Слайд #27

Слайд #28

Слайд #29

Слайд #30

Слайд #31

Слайд #32

Слайд #33

Слайд #34

Слайд #35

Слайд #36

Слайд #37

Успіх-це наполегливість, радість, підтримка, настрій, упевненість, творчість

Слайд #38