Опис Харківського намісництва кінця XVIII ст., 1991, Василь Пірко, Олександр Гуржій
Читать

Опис Харківського намісництва кінця XVIII ст., 1991, Василь Пірко, Олександр Гуржій

Видання продовжує серію публікацій описово-статистичних джерел, початок якій було покладено випуском описів Київського намісництва. До нього увійшли оригінальні рукописні та друковані пам'ятки, у яких подано характеристику території Слобідської України, її адміністративно-політичного устрою, наводиться кількісний склад та соціально-етнічна структура населення, описуються його побут та культура на кінець XVIII cm. Для істориків, етнографів, економістів, архітекторів, викладачів та студентів вузів, усіх, хто цікавиться історичним минулим нашої країни.

×