Державний архів Івано-Франківської області. Путівник. Том 1. Фонди періоду до 1939 року, 2008
Читать

Державний архів Івано-Франківської області. Путівник. Том 1. Фонди періоду до 1939 року, 2008

Путівник. – Т. 1: Фонди періоду до 1939 року. У ньому подано інформацію про склад і зміст документів Державного архіву Івано-Франківської області. До першого тому увійшли джерела з історії західноукраїнських земель у складі Речі Посполитої (1752–1772), Австрійської (з 1867 р. – Австро-Угорської) імперії (1772–1918), ЗУНР (1918–1919), Польщі (1919–1939) та періоду Першої світової війни. В даному томі проанотовано всі фонди періоду до 1939 року, в т. ч. подано інформацію про розсекречені матеріали, описано унікальні й особливо цінні документи. Путівник побудований за галузево-тематичною схемою, оснащено сучасним науково-довідковим апаратом, який включає довідку про адміністративно-територіальний поділ області (1752–1939), покажчики (іменний; географічний; установ, підприємств, організацій), перелік фондів та ін. Видання розраховане на істориків, краєзнавців, науковців, усіх, хто цікавиться історичною спадщиною України.