Українська спадщина. Історико-культурологічні ессе, 2004, Віктор Вечерський
Читать

Українська спадщина. Історико-культурологічні ессе, 2004, Віктор Вечерський

Книжка містить історико–культурологічні статті та ессеї,що писалися протягом останнього десятиліття. Вони присвячені малодослідженим або свідомо замовчуваним у попереднідесятиліття аспектам і феноменам української національноїспадщини — храмовій архітектурі, національній еліті, українському степу, окремим реґіонам (Крим), містам (Глухів),пам’ятникам (Шевченківський моморіал у Каневі), видатнимпостатям (Д.Донцов, Г.Логвин). Книжка добре ілюстрована,у томучислі рідкісними іконографічними матеріалами. Розрахована на широкого читача, зацікавленого краєзнавством,українською історією та культурою.