MAGIC DRAWING (FRUITS AND VEGETABLES)
Читать

MAGIC DRAWING (FRUITS AND VEGETABLES)

Презентация на тему MAGIC DRAWING (FRUITS AND VEGETABLES) к уроку по английскому языку

Презентация по слайдам:


Слайд #1

APPLE

Слайд #2

А Б В 1 2 3 A B C CHOOSE THE CATEGORY

Слайд #3

BANANA

Слайд #4

PUMPKIN

Слайд #5

PEPPER

Слайд #6

ONION

Слайд #7

CABBAGE

Слайд #8

MELON

Слайд #9

Слайд #10

Слайд #11

Слайд #12