Пам'ятки міста Станиславова, 2008, Баронч С.
Читать

Пам'ятки міста Станиславова, 2008, Баронч С.

Сучасне видання студії «Пам'ятки міста Станиславова» (1858 р.) відомого польського письменника та історика Гзличини о. Садока Баронча (1814-1892) має подвійну мету: по-перше, публікацію одного з першоджерел історії нашого міста, яке довший час замовчували, а текст нещадно перекручували і трактували як власний і, по-друге, ґрунтовний літературно-науковий виклад чи не найосвітнішої на сьогодні праці з міської історії Станиславова, яка чітко відтворює суттєві фрагменти минувшини станиславівців. У текстах С. Баронча побачимо не лише приязне ставлення автора до Римо-Католицької Церкви і її ролі у покатоличенні місцевої вірменської спільноти, перебільшення ролі поляків в історії Станиславова XVII-XVIII ст. й перипетії сімейної хроніки родини Потоцького, а й сумлінне дослідження втрачених сьогодні міських цехових статутів, що свідчать про призабуті традиції міського самоврядування у пізньосередньовічному Станиславові.